Zakład Usług Informatycznych "GM"

Udostępniane nstrukcje

Instrukcja instalacji FireBird™ 2.5.x (serwera i komputera użytkownika)
 Strona główna


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",   Skr. Poczt. 662,   30-960 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215