Zakład Usług Informatycznych "GM"

Program do rejestracji ankiet medycznych "MedAnkiety"

wersja dla Windows™


MedAnkiety jest programem komputerowym zbudowanym w technologii 3 warstwowej (serwer bazy danych SQL, serwer aplikacji oraz aplikacja stanowiskowa). Przeznaczony jest do rejestrowania ankiet medycznych potrzebnych w badaniach naukowych. Można w nim gromadzić także zgody pacjentów.Oprogramowanie stanowiskowe pracuje w przyjaznym dla użytkownika i łatwym w obsłudze okienkowym środowisku Windows (XP, Win7, Win10). Rejestrowane dane gromadzone są w darmowej, nowoczesnej bazie danych typu SQL: FireBird. Dane i wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych plików tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych. Konfiguracja stanowiska sprowadza sie do podania adresu IP serwera aplikacji i numeru portu.

Program MedAnkiety może być używany zarówno w lokalnej sieci komputerowej jak i w rozległej sieci danych (po zestawieniu bezpiecznych kanałów VPN). Uprawnienia użytkowników do funkcji programu określa sie poprzez wybranie ich "roli" w programie, a dostępne dane poprzez kontekst jednostki organizacyjnej do której dany użytkownik należy.

  • Na ekranie serwera aplikacji wyświetlana jest konsola, pokazująca bieżącą aktywność użytkowników:  • Każdy użytkownik aplikacji musi się zalogować, a gdy nie posiada roli administratora to także musi podać kontekst jednostki organizacyjnej w której pracuje.  • Program MedAnkiety gromadzi podstawowe dane pacjentów w podziale na jednostki organizacyjne. Ma także funkcję anonimizacji danych pacjenta. Użytkownik nie będący administratorem widzie dane pacjentów z jednostek, w których posiada uprawnienie.  • Dla każdego pacjenta można zarejestrować jakich zgód udzielił, łącznie z możliwością przechowywania na dysku serwera ich kopii elektronicznych (np. pdf).  • Pacjent można posiadać wiele ankiet tego samego lub różnych rodzajów.  • Formatka edycyjna ankiety jest tworzona dynamicznie w oparciu o definicję jej wyglądu. Poszczególne sekcje mogą być odkrywane lub ukrywane w zależności od wprowadzonych wartości. Możliwe jest także wykonywanie obliczeń zdefiniowany wyrażeń arytmetycznych.  • strona w budowie ...


Strona główna


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",  ul. Barbary 10/39, 30-838 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215