Zakład Usług Informatycznych "GM"

Program Obsługi Pracowni Patomorfologicznej

wersja dla Windows™


PATOMORFOLOGIA jest programem komputerowym przeznaczonym do wspomagania obsługi pracowni patomorfologicznej. Powstał on przy współpracy programistów i patomorfologów w oparciu o wcześniejsze doświadczenia w eksploatacji programów DOSowych.Oprogramowanie pracuje w przyjaznym dla użytkownika i łatwym w obsłudze okienkowym środowisku Windows (9x,2000,Me,XP). Rejestrowane dane gromadzone są w nowoczesnej bazie danych typu SQL. Dane i wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych plików tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych.

Program PATOMORFOLOGIA może być używany zarówno w sieci komputerowej jak i na pojedynczym stanowisku. W przypadku pracy sieciowej można rozdzielić odpowiedzialność za rejestrację poszczególnych danych na odpowiednie stanowiska pracy. PATOMORFOLOGIA posiada rozbudowany system uprawnień umożliwiający ograniczenie dostępu do rejestracji i modyfikacji poszczególnych danych.

Program PATOMORFOLOGIA realizuje następujące funkcje:

  • rejestracja badań patomorfologicznych,  • rejestracja listy personelu (lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, techników, ...),  • rejestracja listy kontrahentów (wraz z ich ew. cennikami indywidualnymi),  • wystawianie rachunków/faktur,  • rejestracja jednostek organizacyjnych,

  • rejestracja tekstów wstawianych (przyspieszają wprowadzanie opisów),  • wysyłanie wyników via email,

  • rejestracja danych słownikowych (badania, rozpoznania, okolice pobrania, dane uzywane w adresach, ...),  • wykonywanie analiz i zestawień.
Strona główna


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",  Skr. Poczt. 662,   30-960 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215