Zakład Usług Informatycznych "GM"

Drugi dokument w Delphi™ 6 z FastReport™ nie drukuje się

Po jakichś poprawkach do Windows™ (piszę tekst w dniu 2016.09.12), dotychczas poprawnie drukująca aplikacja w Delphi™6 używająca FastReport™ do drukowania dokumentów, zaczęła mieć problemy. Na niektórych komputerach (w różnej wersji systemu) dawało się wydrukować tylko jeden raz dokument, a każdy następny wydruk nie zgłaszał żadnego błędu, zachowywał się jakby coś drukował, a na drukarce nie pojawiał się. Doraźnym rozwiązanie problemu drukowania było przed wydrukiem, każdorazowe wybieranie drukarki z listy drukarek na podglądzie wydruku. Bazując na tym rozwiązaniu udało mi się zmodyfikować bibliotekę FastReport™ tak, żeby robiła to sama. Zmianę wprowadziłem w procedurze TfrReport.DoPrintReport w module FR_Class.pas.

Pierwotny tekst:

Prn.Printer := Printer;
pgList := TStringList.Create;


Zastąpiłem tekstem:

Prn.Printer := Printer;
Printer.PrinterIndex:=Printer.PrinterIndex;
pgList := TStringList.Create;


Strona główna


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",  Skr. Poczt. 662,   30-960 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215