Zakład Usług Informatycznych "GM"

Błąd "Field not found" w Delphi™ 6, TADOQuery, Oracle™, XP

Błąd Field XXXX not found wystąpił w moim przypadku w czasie otwierania w aplikacji obiektu typu TADOQuery połączonego z bazą Oracle™. Błąd występował na komputerach z systemem XP i był niezależny od logującej się osoby (występował nawet dla właściciela schematu). Nie występował natomiast na Win7. W komunikacie błędu wskazywane było pole z drugiej dołączanej tablicy.

Udało się znalaźć rozwiązazanie. Pierwotnie, zapytanie SQL w obiekcie miało postać:


SELECT * FROM tablica1 a
LEFT OUTER JOIN tablica2 b ON b.poleb=a.polea_b
LEFT OUTER JOIN tablica3 c ON c.polec=a.polea_c


Problemy zniknęły po niewielkiej modyfikacji zapytania do postaci jak poniżej:


SELECT a.*,b.*,c.* FROM tablica1 a
LEFT OUTER JOIN tablica2 b ON b.poleb=a.polea_b
LEFT OUTER JOIN tablica3 c ON c.polec=a.polea_c


Strona główna


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",  Skr. Poczt. 662,   30-960 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215