Zakład Usług Informatycznych "GM"

Program Obsługi Przychodni i Kliniki Galen2

wersja dla Windows


Galen2 jest programem komputerowym przeznaczonym do wspomagania obsługi przychodni, gabinetu lekarskiego lub oddziału szpitalnego. Powstał on przy współpracy programistów i lekarzy w oparciu o wcześniejsze doświadczenia i wieloletnią eksploatację (od 1990 r.) poprzedniej wersji programu.Oprogramowanie pracuje w przyjaznym dla użytkownika i łatwym w obsłudze okienkowym środowisku Windows (9x,2000,Me,XP,Win7). Rejestrowane dane gromadzone są w nowoczesnej bazie danych typu SQL: Firebird™. Za bazę Firebird™ nie trzeba płacić – jest to darmowy serwer SQL (trzeba mieć tylko dla niego komputer z systemem operacyjnym, który też może być darmowy w przypadku wybrania Linux'a™ ). Dane i wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych plików tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych. System Galen2 pozwala też na budowanie własnych zapytań do bazy danych SQL, których wyniki są prezentowane w formie raportu i tym samym mają możliwość drukowania lub eksportowania do zewnetrznych plików lub aplikacji.

Galen2 może być używany zarówno w sieci komputerowej jak i na pojedynczym stanowisku. W przypadku pracy sieciowej można rozdzielić odpowiedzialność za rejestrację poszczególnych danych na odpowiednie stanowiska pracy (np. rejestracja, gabinety lekarskie, pokoje zabiegowe, dyżurki ...). Galen2 posiada rozbudowany system uprawnień umożliwiający ograniczenie dostępu do rejestracji i modyfikacji poszczególnych danych. Ponadto krytyczne dane są zapisywane w bazie SQL z tak zwaną historia – tzn, że jest możliwe odtworzenie poprzednich treści zapisów wraz z informacją kto i kiedy je modyfikował.

Poszczególne instalacje nie muszą zawierać wszystkich modułów programowych, co wpływa na łączną cene oprogramowania (mniej modułów = niższa cena). Dzięki budowie modułowej jest możliwe także tworzenie funkcji specyficznych dla danej instalacji i tym samym dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika (nie ma dwóch identycznych instalacji systemu Galen2 – każdy użytkownik ma swoją specyfikę).

Dane, w dużej mierze, są przeglądane i wprowadzane w kontekście pacjenta. Poniższy rysunek pokazuje przykładowy ekran kartoteki pacjenta w konfiguracji, w której są dostępne moduły: wyników badań analitycznych, zabiegów, procedur medycznych, hospitalizacji, dwie wersje wizyt w przychodni, skierowań oraz zaswiadczeń. Wybrana jest zakładka nr 0 – lista pacjentów. Dane wybranego pacjenta sa wyświetlane w górnej części ekranu. Przełączając kolorowe zakładki można przegladać lub edytować (jeżeli ma się do tego prawo) inne dane wybranego pacjenta, np. jego wizyty w przychodni.
Program Galen2 umożliwia gromadzenie i przeglądanie następujących danych:

 • lista pacjentów,

 • lista personelu (lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, techników, ...),

 • wyniki badań pacjentów (analitycznych, RTG, USG, ...),

 • wykonane procedury medyczne,

 • wykonane zabiegi operacyjne,

 • hospitalizacje pacjentów (ruch chorych),

 • wizyty ambulatoryjne (w przychodni – historia choroby),

 • skierowania dostarczone przez pacjentów,

 • zaświadczenia wydane pacjentom,

 • ankiety medyczne,

 • terminarz planowanych wizyt ambulatoryjnych,

 • dane słownikowe (np. słownik rozpoznań, słownik badań, słownik procedur medycznych, ...)
Program Galen2 umożliwia tworzenie zestawień z zarejestrowanych danych, w tym także zestawień przydatnych w rozliczeniach z NFZ.

Program Galen2 z powodzeniem jest eksplaotawany w przychodniach, na oddzialach szpitalnych oraz w pracowniach RTG/USG.


Strona główna


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",  Skr. Poczt. 662,   30-960 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215