Zakład Usług Informatycznych "GM"

Udostępniane porady

Z bazy FireBird™ zginęły (zniknęły) dane jednego użytkownika
 

Błąd OutOfMemoryException w Microsoft SQL Server Management Studio™ 2008 R2
 

Błąd "Field not found" w Delphi™ 6, TADOQuery, Oracle™, XP
 

Drugi dokument w Delphi™ 6 z FastReport™ nie drukuje się
 Strona główna


Kontakt: Zakład Usług Informatycznych "GM",  Skr. Poczt. 662,   30-960 Kraków            gmozejko@interia.pl   tel.: 602-658-215